PostGiro SPK-M: 25 37 55-3  &  35 40 26-7 (Utställning)